Regulamin Gabinetu logopedycznego „Głoska”
 1. Konsultacje diagnostyczne oraz zajęcia terapeutyczne rozpoczynają się o umówionej wcześniej telefonicznie lub drogą mailową godzinie wyznaczona przez Logopede 
 2. Za bezpieczeństwo dziecka, które oczekuje na zajęcia odpowiadają Rodzice/Opiekunowie.
 3. Spóźnienie Pacjenta na umówione spotkanie skutkuje skróceniem zajęć o czas trwania spóźnienia bez zmiany opłaty za nie. W przypadku spóźnienia się na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 4. Spóźnienie Logopedy na spotkanie z pacjentem skutkuje wydłużeniem spotkania o czas spóźnienia.
 5. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym przez Logopedę czasie po zakończeniu zajęć terapeutycznych
 6. Rodzic nie ma obowiązku przebywania na terapii, jednakże wyjątek stanowią sytuacje, gdzie Logopeda wymaga obecności Rodzica podczas prowadzonych zajęć logopedycznych dla dobra prawidłowego rozwoju procesu terapeutycznego Pacjenta. W takiej sytuacji Rodzic zobowiązuję się uczestniczyć w konkretnych, wskazanych przez Terapeutę zajęciach.
 7. W przypadku niemożności przybycia na umówione zajęcia należy o tym powiadomić Logopedę telefonicznie lub smsem najpóźniej dzień przed umówionym spotkaniem terapeutycznym do godziny 18:00. Zajęcia odwoływane w dniu spotkania po godzinie 8:00 będą uznawane za odbyte, a co za tym idzie, rodzic ponosić będzie koszty zajęć.
 8. Jeżeli Dziecko jest chore/przeziębione/ ma katar nie związany z alergią Rodzic ma obowiązek powiadomić Logopedę i przełożyć termin kolejnych zajęć logopedycznych.
 9. W przypadku odwołania zajęć przez Logopedę lub Rodzica (zgodnie z punktem 6) zajęcia mogą zostać przeniesione na inny termin ustalony przez Logopedę wraz z Rodzicem.
 10. Rodzic/Opiekun Dziecka ma obowiązek wykonać wszystkie badania zlecone przez Logopedę. W przypadku braku wykonania określonych badań, Logopeda ma prawo nie podjęcia się terapii logopedycznej danego Pacjenta.
 11. Rodzic jest zobowiązany wyposażyć Pacjenta w niezbędne pomoce/przedmioty do prowadzenia poszczególnych ćwiczeń na terapii logopedycznej, które będą niezbędne podczas samodzielnej pracy z dzieckiem w domu.
 12. Rodzeństwo Pacjenta, które uczęszcza na terapię do gabinetu może skorzystać, ze zniżki -10 zł (zniżka przysługuje każdorazowo, dotyczy ceny pojedynczych zajęć dla jednego dziecka). Dodatkowo czas trwania zajęć dla rodzeństwa może być ustalony indywidualnie np. kumulacja zajęć w bloku bez przerwy)
 13. W celu zapewnienia skuteczności terapii wymagane jest systematyczne uczęszczanie Pacjenta na zajęcia logopedyczne oraz codzienna, systematyczna praca Rodzica z Dzieckiem w domu według zaleceń Logopedy.
 14. W przypadku odwołania przez Rodzica / Opiekuna trzech wizyt pod rząd Logopeda może odmówić prowadzenia dalszej terapii dziecka.