Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna składa się z wywiadu, obserwacji, głównej diagnozy logopedycznej oraz omówienia wyników diagnozy logopedycznej.

Diagnoza logopedyczna rozpoczyna się od wywiadu z Matką dziecka. Wywiad składa się z kilkudziesięciu pytań dotyczących m.in. przebiegu ciąży, porodu, oceny stanu zdrowia dziecka po urodzeniu (punkty w skali Apgar), sposobu karmienia, rozwoju dziecka w pierwszych latach życia na wielu płaszczyznach takich jak: mowa, zabawa, komunikacja.

Ale nie martw się Drogi Rodzicu! Arkusz wywiadu otrzymasz w gabinecie przy pierwszym spotkaniu.

Patrz także: „Jak przygotować się do pierwszej wizyty u logopedy”.

Na kolejny etap diagnozy składa się tzw. obserwacja. Moim zadaniem jako logopedy jest obserwowanie wszelkich zachowań twojego dziecka w moim gabinecie pod kątem logopedycznym, a także próba nawiązania kontaktu i zapoznanie się z Twoim dzieckiem poprzez zabawę i rozmowę. Pamiętaj Drogi rodzicu! Samopoczucie Twojego dziecka jest dla mnie bardzo ważne. Pragnę, aby czuło się ono w moim gabinecie bezpiecznie, swobodnie i pewnie. Oprócz tego obserwacja pozwoli mi również dostrzec istotne z punktu widzenia logopedycznego obszary, które wymagają terapii.

Trzecim etapem diagnostycznym jest główna diagnoza logopedyczna, czyli zbadanie Twojego dziecka za pomocą odpowiednio dobranych testów diagnostycznych. Dzięki nim będę potrafiła wskazać te obszary w rozwoju Twojego dziecka, które wymagają pracy i korekty w procesie terapeutycznym.

Ostatnim etapem jest omówienie z Tobą Drogi rodzicu wyników przeprowadzonej diagnozy logopedycznej. Wyjaśnię Ci co zbadałam i zaobserwowałam, nad czym trzeba popracować lub/i co należy wyeliminować. Przedstawię Ci również indywidualny plan terapii, który stworzyłam specjalnie dla Twojego dziecka.

Poproś o konsultację

Nie ma sprawy bardziej kluczowej dla każdego rodzica niż zdrowie i dobre samopoczucie dziecka, dlatego regularne badania kontrolne są naprawdę ważne. Zarezerwuj wizytę teraz za pomocą tego prostego formularza!